Specijalizovani za grčka ostrva i Kipar

Kuća bogova

Da li ste znali da je najviša planina u Grčkoj legendarni dom grčkih bogova – planina Olimp, visoka 2917m?

U grčkoj mitologiji, Olimp je dom dvanaest olimpijskih bogova: Zeus, Hera, Posejdon, Ares, Hermes, Hefest, Afrodita, Atena, Apolon i Artemida koji su uvek bili na Olimpu. Bogova nikad nije bilo više od dvanaest, ali su se izmenjivali još i sledeći: Heba, Helije, Hestija, Demetra, Dioniz, Had i Perzefona.
 
Kad je Geja rodila Titane, koristili su grčke planine kao tronove jer behu ogromni, a sam je Kron sedio na Olimpu.
 
Grci su smatrali da sadrži kristalne palate u kojima bogovi žive. Ulaz u Olimp bila su velika vrata od oblaka. Palate su sagradili Titani Kiklopi, a umetničke je predmete i sprave načinio i iskovao Hefest. Zeusove i Herine odaje bile su na južnom kraju Olimpa te su otuda mogli gledati na Atenu, Tebu, Spartu, Korint, Arg i Mikenu.
 
Na severnom kraju koji je gledao prema Makedoniji, nalazile su se kuhinja, prostorija za gozbe, oružarnica i radionice. U sredini živeli su ostali bogovi. Postojale su i druge prostorije za ostala božanstva, a takođe i svojevrsni zoološki vrtovi gde su bogovi čuvali svoje svete životinje. Unutar Olimpa, bogovi su živeli, spavali, sudili, a hranili su se ambrozijom i nektarom, dok ih je zabavljao Apolon svirajući liru.