Specijalizovani za grčka ostrva i Kipar

Grčka Drahma

Da li ste znali da je grčka valuta – drahma, dok nije ukinuta 2002. bila najstarija evropska valuta, stara 2650 godina?

Ime drahma dolazi od glagola "δράττω" (zgrabiti, uzeti), a to vreme se ovaj naziv odnosio na težinu i na jedinicu za kovanice načinjene od srebra, te ređe od bakra ili zlata.
 
Drahma je na celom helenističkom području bila raširena jer su mnoge grčke države kovale takav tip novca.
 
Prve su kovanice prikazivale razne motive sa životinjama, jer su one najčešće bile grbovi grčkih država, a neke od njih su datirane i u 6. veku pne.